velkommen

I perioden fra januar til april foregår verdens største vinterfiskeri i Nord-Norge. Skreien kommer den lange vandringen fra Barentshavet hit til Vesterålen. Bare noen få sjømil fra våre mottaksanlegg på Myre og Stø.

Gunnar Klo AS er en fiskeindustribedrift lokalisert på Myre og Stø i Øksnes kommune, Vesterålen. Vi driver med produksjon av hvitfisk, herunder filet, fersk fisk, saltfisk og tørrfisk. Gunnar Klo AS har også lakseslakteri på Myre.

Bedriftens datterselskap, Øyfisk AS er et havbruksselskap som har fire laksekonsesjoner.

Fiskeutsalg 

SALG AV

  • SESONGENS FERSKE RÅSTOFFER
  • FROSSNE OG RØKTE FISKEPRODUKTER

 

Åpningstider:

Tirsdag, onsdag og fredag

kl. 11.00 - 16.00

Tlf.: 915 84 392


Se vår facebook-side:

Øyfisk AS

Laksen vokser opp under gode vilkår i oksygenrikt sjøvann i Prestfjorden.

 

 

 

kontakt oss

Phone: +47 76 11 97 00
GUNNAR KLO AS