Øyfisk AS

Øyfisk AS er et havbruksselskap som produserer laks. Øyfisk AS er et heleid datterselskap av Gunnar Klo AS.

Matfiskproduksjonen skjer i fjordsystemet utenfor Myre i Nordland. Vi har seks lokaliteter som det veksles mellom.

Øyfisk har fire konsesjoner for laks- og ørretoppdrett, samt en konsesjon for oppdrett av torsk. Vår fisk slaktes i hovedsak på slakteri ved Gunnar Klo AS avd. Myre som ligger nært våre matfisklokaliteter. Vi er også medeiere i et lokalt smolteselskap.

Selskapet har åtte dyktige ansatte og felles administrasjon med Gunnar Klo AS.

 

KRISTIAN KLO
Daglig leder
Tlf:      +47 76 11 97 10
Mob:  +47 95 86 28 09
E-post:        

HALVOR LARSEN
Driftsleder
Fax:   +47 76 13 39 99
Mob: +47 97 97 57 75
E-post: 

 

kontakt oss

Phone: +47 76 11 97 00
GUNNAR KLO AS