Øyfisk AS

Øyfisk AS er et havbruksselskap som ble etablert i 1986. Øyfisk AS er et heleid datterselskap av Gunnar Klo AS.

Matfiskproduksjonen skjer i fjordsystemet utenfor Myre i Nordland. Vi har seks lokaliteter som det veksles mellom.

Øyfisk har fire konsesjoner for laks- og ørretoppdrett, samt en konsesjon for oppdrett av torsk. Vår fisk slaktes i hovedsak på slakteriet ved Gunnar Klo AS avd. Myre som ligger nært våre matfisklokaliteter. Vi er også medeiere i et lokalt smolteselskap.

Selskapet har ti dyktige ansatte og felles administrasjon med Gunnar Klo AS.

    

GUNNAR JARL KLO
Daglig leder
Mob: +47 970 10 098
E-post:  

 

HALVOR LARSEN
Driftsleder
Mob: +47 979 75 775
E-post: 

 

Martin-Arne Reinholdtsen
Driftsansvarlig fòringssentral
Mob: +47 481 72 105
E-post:

kontakt oss

Phone: +47 76 11 97 00
GUNNAR KLO AS