velkommen

Gunnar Klo AS er en sjømatbedrift lokalisert på Myre og Stø i Øksnes kommune, Vesterålen. 

Vi driver med produksjon av hvitfisk, herunder filet, fersk fisk, saltfisk og tørrfisk. 

Bedriftens datterselskap, Øyfisk AS er et havbruksselskap som har fem laksekonsesjoner.

Fiskeutsalg 

SALG AV

  • SESONGENS FERSKE RÅSTOFFER
  • FROSSNE OG RØKTE FISKEPRODUKTER

 

Åpningstider:

Tirsdag, onsdag og fredag

kl. 12.00 - 15.00

Tlf.: 915 84 392


Se vår facebook-side:

Øyfisk AS

Laksen vokser opp under gode vilkår i oksygenrikt sjøvann i Prestfjorden.

 

 

 

kontakt oss

Phone: +47 76 11 97 00
GUNNAR KLO AS