Om oss

Gunnar Klo er en fiskeindustribedrift på Myre og Stø, Øksnes kommunen i Nordland fylke.

Gunnar Klo AS ble etablert i 1909 i fiskelandsbyen Nyksund av Oluf Klo. I Nyksund ble det kjøpt fisk til produksjon av saltet og tørket fisk for eksport. I 1952 flyttet virksomheten til Myre. Gunnar Eilif Johan Klo og senere hans sønn Gunnar Henry Jarl Klo utviklet videre bedriften til det den er i dag. Tidlig på 1980-tallet kjøpte Gunnar Klo AS fiskefabrikken på Stø som er på nordsiden av Langøya i Øksnes. Fiskeværet Stø ligger nært et attraktiv fiskefelt, og i dag er Stø en viktig mottaksstasjon for bedriften. Produksjon av tørrfisk foregår på Stø i gode og naturgitte forhold.

Gunnar Klo AS foredler hvit fisk, herunder filet, fersk fisk, saltfisk og tørr fisk. Produksjon av saltfisk er i samarbeid med Myre Saltfish Group AS.

Fisken som vi produserer er av ferskt og høy kvalitet som blir levert av kystflåten, hovedsakelig linebåter og juksabåter, samt snurrevad.

Gunnar Klo AS er godkjent av MSC for torsk, sei, hyse, lange, brosme og rognkjeks. Selskapet er også godkjent av miljømerkene Krav i Sverige og Debio i Norge for torsk og hyse.

Gunnar Klo AS er en av de største private arbeidsgivere i Øksnes kommune, og har fokus på både det sosiale og miljømessige ansvaret. Selskapet har 58 ansatte og mange har lang og bred erfaring innenfor sjømatproduksjon.

I 1987 ble havbruksselskapet Øyfisk AS etablert, og er datterselskap av Gunnar Klo AS. Selskapet har fem konsesjoner for oppdrett av laks og ørret.

kontakt oss

Phone: +47 76 11 97 00
GUNNAR KLO AS